Соя
Таблица данных по Cое
Культура Базис Фирма Мето приема Цена
Соя Базис 1 Из хозяйства     7-7,30
Базис 2     7-7,30
Базис 3     7-7,30